De Vrijplaats® - officiele pagina

De Vrijplaats®: officiële pagina

De Vrijplaats® maakt je Vrij
De Vrijplaats® maakt je Vrij
 

De Vrijplaats® is een transformatief dienstverleningsconcept voor het oplossen van conflict, stress en onmacht. Een Vrijplaats biedt mensen de optimale condities om - vanuit ontspanning - hun eigen oplossing of uitweg uit de situatie te vinden. Om de situatie emotioneel en communicatief goed te kunnen hanteren en deze op een positieve manier voor hun eigen ontwikkeling te benutten. Vrijplaatscoaching werkt op basis van ontspanning, 100% zelfsturing en een zingevende benadering. 

Wat levert de Vrijplaats® op?

Conflictbevrijding! Een praktische oplossing! Een uitweg! Dit als gevolg van:

 • Verbetering zelfreflectie en zelfinzicht
 • Grip op grenzen
 • Stressregulatie en zelfheling
 • Constructieve zelfsturing  
 • Herstel eigen verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en kracht
 • Zingeving (bewustwording van de onderliggende boodschap)
 • Creativiteit (bewustwording potentiele kansen en mogelijkheden en hoe deze te benutten
 • Inzicht in de dynamiek van het conflict, zowel innerlijk als uiterlijk
 • Effectieve conflicthantering (emotioneel en communicatief)   

In algemene termen ervaren mensen een toename aan zelfbewustzijn, empowerment, persoonlijke groei, energie en zingeving. 

Wanneer zet je een Vrijplaats®in? 

Een Vrijplaats kan bij elk innerlijk of uiterlijk conflict in werk of privésfeer ingezet worden, zowel afzonderlijk als naast of na een emotioneel belastende andere conflictinterventie. Dus ook als pre-mediation, post-mediation en naast of na een juridisch proces. 

 

Volg ons op Facebook!

De Vrijplaats®: een veilig en erkend merk

De Vrijplaats® wordt sinds 1999 met groot succes toegepast, is sinds 2007 een officieel merk, en werd in 2009 door Syntens (Ministerie van Economische Zaken) erkend als sociale innovatie en alternatief voor mediation. De Vrijplaats® staat voor een veilig merk, dat alleen aangeboden mag worden door gecertificeerde Vrijplaatscoaches.

De Vrijplaatsmethode

De Vrijplaatsmethode is een transformatieve zelfsturingmethode voor hanteren, benutten en zich bevrijden van (innerlijk) conflict. De systemische, ruimtelijke werkwijze creëert bij de coachee de innerlijke ruimte, het zelfvertrouwen en de kracht om zijn situatie zelf in goede banen te leiden. Kernbegrippen zijn: veiligheid, ontspanning, de Vrije Positie, emotionele zelfzorg, constructieve zelfsturing, authentieke communicatie en zingeving. Lees er hier meer over.  

Het Vrijplaatstool

In1-150 de Vrijplaats® wordt gebruik gemaakt van een ruimtelijk zelfsturingtool, het Vrijplaatstool, dat snel overzicht, inzicht en richting geeft. Het laat je coachee vanuit verschillende invalshoeken en niveaus op zijn probleem reflecteren. Het tool maakt je coachee bewust van zijn mentale en emotionele belemmeringen en onderstromen, maar ook met zijn wijsheid en kracht. Het helpt hem zijn eigen conclusies te trekken en zichzelf te adviseren. Ook biedt het tool houvast bij emotionele zelfzorg en communicatie. Een waardevol hulpmiddel dus!

Succesfactoren

Het succes van de Vrijplaats® is te danken aan: 

 • De vrijplaatservaring: de container van veiligheid, vriendelijkheid en neutraliteit
 • De ruimtelijke werkwijze op basis van zelfsturing: vanuit overzicht en inzicht komen vanzelf nieuwe kansen en mogelijkheden in beeld. Waarbij het er steeds om gaat wat de coachee zelf voor mogelijk acht en wil. Dat is heilig in de Vrijplaats. 
 • De transformatieve coachingtechnieken: deze worden ingezet om onbewuste emoties en overtuigingen in beeld te krijgen en betere beslissingen te nemen.
 • De zingevende benadering: zelf zin geven aan een situatie werkt bevrijdend. 
 • De natuurlijke opbouw van het coachingprogramma: key is de juiste vragen in de juiste volgorde te stellen. Hierdoor kan de coachee alles soepeltjes verteren en integreren. 
 • En tot slot het meest gewaardeerde: de snelheid waarmee onmacht en wanhoop omgezet worden in vertrouwen en zicht op een vruchtbare ontwikkeling. 

Hoe lang duurt het coachingtraject?

Bij tweewekelijkse sessies van twee uur: 3 tot 4 maanden. Dit is de ideale duur. Het kan ook in de helft van de tijd, of zelfs nog sneller, maar beter is oefen- en verwerkingstijd te nemen.  

Kippensoep voor de ziel

Proberen de Vrijplaats® te omschrijven leidt tot paradoxale uitspraken als: neutraal èn partijdig | mild èn duidelijk | discreet èn transparant | ruimte biedend èn grenzen stellend | zelfsturing èn regie | creativiteit èn degelijkheid | een natuurlijk èn gestuurd oplossingsproces | perspectief èn concreet resultaat | ethisch èn realistisch… 

Hoe dat kan? Kom het maar ervaren. Het is goed. Mensen genieten ervan, ondanks de situatie waarin ze zich bevinden. De Vrijplaats® is kippensoep voor de ziel.

 

© drs. Alexandra W.M. van Smoorenburg

ontwikkelaar 

 

 Volg ons op Facebook!