Waarom Transformatieve Conflictcoaching voor hulpverleners

Verbeter je conflictbegeleidingsvaardigheden

Verbeter je conflictbegeleidingsvaardigheden

Conflict is een centraal thema in het leven van mensen. Als coach, geestelijk verzorger, of psychosociaal hulpverlener wéét je dat. Je wordt hier immers dagelijks mee geconfronteerd:

 • huiselijk geweld 
 • grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
 • werkdruk (ja, dat is ook conflict!)
 • (v)echtscheidingen
 • conflicten rondom opvoeding
 • ruzies over geld en erfenissen
 • conflicten met thuis- of uitwonende kinderen
 • conflicten rondom verslavingsgedrag
 • ruzies in de familie rondom mantelzorg
 • innerlijk conflict
 • und so weiter... 

Dit is complexe materie. En de begeleiding daarvan is dat ook! Aan conflict zitten mentale, emotionele, praktische, communicatieve, zakelijke en spirituele kanten, die elkaar onderling beinvloeden en die je allemaal wil en moet kunnen coveren, omdat ze allemaal op zich van doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor het in goede banen leiden van lastig oplosbaar (innerlijk) conflict.

 

Mijn oprechte vraag aan jou is: hoe effectief is jouw conflictbegeleiding? 

Weet jij bovenstaande problematiek effectief te begeleiden, dan ben jij een absolute topper! 

Zo niet, dan ben je ook een topper, omdat jij namelijk op deze pagina bent en dus op zoek bent naar meer info en tools! 

Geweldig, want jij en ik weten dat de conflicthulp in Nederland ècht beter moet.
Want zie de verharding van onze samenleving!  

 

Wat gaat er mis? 

Cliënten worden wel geholpen bij de afhandeling van hun conflict, door o.a. vertrouwenspersonen, mediators, juristen en advocaten, maar niet bij het oplossen ervan!
En al die resten stress, frustratie en handelingsonvermogen vinden hun uitweg in verharding, conflictherhaling en ziekte.

Waardoor we nu in een gemedicaliseerde samenleving wonen, met gigantische wachtlijsten bij psychologen, therapeuten en psychiaters!  

Het loopt hartstikke uit de klauwen.

Wat een derving van positieve energie en middelen! 

 

En nee, ernstige conflictsituaties los je niet op met een cursus feedback geven of geweldloos communiceren . En zelfs niet met een agressietraining alleen. 

Er komt zoveel meer kijken bij het in goede banen leiden van conflict. 

Preventief èn curatief is er op relatief eenvoudige wijze nog zo ontzettend veel te winnen. 

En daar kun jij, als coach, geestelijk verzorger of psychosociaal hulpverlener een fantastische rol in vervullen! 

 

Wat is er nodig? Wat moet je in de knip hebben om mensen goed te kunnen helpen?

Je moet je cliënt kunnen helpen bij:

 • het zien van het eigen aandeel
 • het nemen van verantwoordelijkheid 
 • het herkennen van zijn grenzen en deze ook effectief weten te stellen 
 • het reguleren van zijn eigen emoties
 • het aangaan van het moedige gesprek en dit succesvol weten uit te voeren
 • het loslaten van zijn innerlijke pijn en strijd
 • (zichzelf) vergeven
 • het terugkrijgen van zijn energie om een nieuwe start te maken, samen danwel alleen

Zelf leerde ik dit met vallen en opstaan, door mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, en door me 20 jaar lang, dag in dag uit, te blijven focussen op het optimaliseren van conflictbegeleiding.
Ik mag gerust zeggen: ik ken werkelijk alle valkuilen en vluchtroutes van mensen.
En ik ontdekte dat conflicten niet alleen vervelend en gigantische energievreters zijn, maar óók een rijke bron voor heling en persoonlijke groei!

Ik geniet er nu werkelijk elke dag van om mijn cliënten stap voor stap hun zelfvertrouwen te zien herwinnen en hun toekomst terug te veroveren op zichzelf.  

 

Mag ik laagdrempelig een paar belangrijke inzichten met jou delen, en je tevens een eenvoudige techniek leren om de zelfreflectie van je client te verbeteren?

Zo ja, van e welkom bij de Masterclass!

 

Masterclass Conflictbevrijding