Blog van een conflictbegeleider

Over de betekenis van het conflict en meer (video 3: werkwijze Vrijplaats)

27-04-2011 21:39

In de derde video uit de serie ga ik in op een aantal kenmerken van onze unieke werkwijze. Een werkwijze die erop gericht is de cliënt naar een hoger energetisch niveau te brengen. Dit, omdat een probleem zich nooit laat oplossen op het niveau waarop het zich bevindt, aangezien dit het niveau is van botsende belangen en eisen. Mensen komen pas bij dat hogere niveau, nadat ze tot de kern van hun probleem zijn gekomen. Op dat punt transformeert de innerlijke strijd en wordt het probleem werkbaar. In eerste instantie voor zichzelf, maar later ook richting de ander. 

Halverwege de video vertel ik aan de hand van het logo iets meer over de methodiek. Dat maakt het wat duidelijker wellicht. Hoop ik. 


 

 

reacties  0 reacties reageren

Over de betekenis van het conflict en meer (video 2: je gelijk halen)

08-04-2011 17:21

In de tweede video van Hanneke van Gent uit de serie over 'Het Verschil' ga ik in op het energetisch veld dat zich ontwikkeld tussen twee strijdende partijen. Bij strijd is er altijd sprake van een dwingende, dan wel claimende energie, die zich eenvoudig laat waarnemen. Meer nog dan wat je zegt, zorgt deze energie ervoor dat de andere partij zich tegenover je opstelt. Dwingende energie voelt namelijk niet prettig en roept weerstand op. Dwingende energie polariseert. Vanuit die energie zul je dus never nooit gelijk (kunnen) krijgen. 

 

Door bewust uit het dwingende veld te stappen en je te verbinden met je neutrale middenpositie (innerlijke Vrijplaats), kun je de overstap van destructieve interactie naar constructieve interactie maken. Door daarnaast je (onwrikbare) standpunt en emotie te onderzoeken, kun je de centrale behoefte of waarde achterhalen die in het gedrang was gekomen. Zodra je die kent, is de angel uit het conflict en ontstaat ruimte voor oplossing.  

 

Zoveel woorden voor iets waar ons gevoel in een stap bij kan komen. Ik kan de rijkwijdte en samenhang niet in een paar woorden uitdrukken. De Vrijplaats moet je ervaren. Voel je vrij om me vragen te stellen!